Spot på demens i Politiken

Forsiden af indstikkes
Lørdag d. 24. september er der international Alzheimerdag. I den forbindelse har Alzheimerforeningen udgivet et avis-indstik, der i sidste weekend blev trykt i Politiken og Jyllands Posten. Jeg har skrevet størstedelen af teksterne til indstikket.

ndstikket sætter fokus på livet med demens – både som person med en demenssygdom og som pårørende. Mød blandt andet skuespiller Anette Støvelbæk, der spiller med i et nyt teaterstykke om demens, samt en familie, hvor faren i en alder af 42 år har fået en demensdiagnose.

Dertil kommer en hel række tekster – også skrevet primært af mig – fra forskellige kommuner om deres særlige indsatser på demensområdet.

Det er firmaet NCERT, der står bag annonceindstikket, som Alzheimerforeningen har købt.

Læs indstikket online her

Ydelser i forbindelse med denne opgave